Lisens

Velkommen til Lisensavdelinga

Fra 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet.
Siste lisensfaktura ble sendt ut i juni og betalingsfristen var 31. juli. Du trenger ikke si opp lisensen da 2. termin er siste faktura du mottar (så fremt du ikke har ubetalte krav). Mer om avvikling av lisensen ›

Aktuelt

Lisensen avvikles

Som du kanskje vet, skal NRK fra 1. januar 2020 finansieres over statsbudsjettet. Dermed er 2. termin 2019 den siste lisensfakturaen du skal betale. Fristen er 31. juli i år.

Delbetaling

Stortinget har vedtatt at lisensen skal avvikles fra 01.01.2020. Vi har derfor ikke anledning til å opprette avbetalingsplaner.

Lisens for 2019

Kringkastingsavgift for andre termin 2019 ble sendt ut i juni og forfalt til betaling 31.07.2019. Dersom du ikke har betalt vil det påløpe 15% tilleggsavgift.


Krav overført SI

Dersom varsel om inkasso med betalingsfrist 23.04.2019 ikke ble betalt er kravet oversendt Statens innkrevingssentral for videre innkreving.

Angående oppsigelse

Du trenger ikke selv si opp lisensen. Etter den siste lisensinnbetalingen vil du ikke motta flere fakturaer fra oss, så fremt du ikke har ubetalte krav.

Ny finansiering av NRK

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen.