Lisens

Velkommen til Lisensavdelinga

Fra 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet.
Siste lisens ble sendt ut i juni og du vil ikke motta flere regninger så fremt du har betalt. Du trenger ikke si opp lisensen, 2. termin er siste faktura du mottar.
Mer om avvikling av lisensen ›

Aktuelt

Lisensen avvikles

Som du kanskje vet, skal NRK fra 1. januar 2020 finansieres over statsbudsjettet. Dermed er 2. termin 2019 den siste lisensfakturaen du skal betale.

Delbetaling

Stortinget har vedtatt at lisensen skal avvikles fra 01.01.2020. Vi har derfor ikke anledning til å opprette avbetalingsplaner. Mer informasjon her.

Varsel om inkasso

Dersom du ikke har betalt avgiften for perioden 01.07.2019 – 31.12.2019 vil du motta et varsel om inkasso. Forfallsdato er 22.10.2019.


Krav overført SI

Dersom varsel om inkasso med betalingsfrist 23.04.2019 ikke ble betalt er kravet oversendt Statens innkrevingssentral for videre innkreving.

Angående oppsigelse

Du trenger ikke selv si opp lisensen. Etter den siste lisensinnbetalingen vil du ikke motta flere fakturaer fra oss, så fremt du ikke har ubetalte krav.

Ny finansiering av NRK

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen.