Lisens

Velkommen til Lisensavdelinga

Fra 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet.
Du vil motta regning for 2. termin i slutten av juni, det er den siste lisensfakturaen du skal betale. Fristen er 31. juli i år. Du trenger ikke si opp lisensen da 2. termin er siste faktura du mottar (så fremt du ikke har ubetalte krav). Mer om avvikling av lisensen ›

Aktuelt

Lisensen avvikles

Som du kanskje vet, skal NRK fra 1. januar 2020 finansieres over statsbudsjettet. Dermed er 2. termin 2019 den siste lisensfakturaen du skal betale. Fristen er 31. juli i år.

Lisens for 2019

Kringkastingsavgift for andre termin 2019 blir sendt ut i juni og forfaller til betaling 31.07.2019. Terminbeløpet er kr 1.519,28.

Krav overført SI

Dersom varsel om inkasso ikke har blitt betalt er kravet nå oversendt Statens innkrevingssentral for videre innkreving.