Aktuelt

Her finner du svar på det som er aktuelt for øyeblikket

Hva er reglene for privatlisens?
Kringkastingsavgiften, også kalt lisensen, er en offentlig avgift for alle som har en TV og/eller digital dekoder i bruk. Det vil si både de som eier, leier eller låner slikt utstyr. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har TV og/eller digital dekoder i bruk. Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen. Du kan ha flere TV-er på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Lisensen vil også dekke TV-er du har i hytte, campingvogn, fritidsbåt eller lignende. Andre i husstanden, for eksempel barn over 18 år, som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen TV i bruk. Hvis man har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes man som selvforsørget. Du må betale lisens uansett hvilket TV/tuner du har, hvilke kanaler du har tilgang på eller hvilke program du velger å se på. Dette gjelder også dersom du har TV som benyttes som dataskjerm, til å spille TV-spill og lignende. Eksempler på utstyr du må betale lisens for er TV, dekoder, tuner og pc med TV-kort.
Oppdatert 05.03.2019