Se NRKs TV-kanaler

Omlegging i bakkenettet høsten 2019

Problemer med TV-signalet? Gjør et kanalsøk

I høst blir det gjort endringer i frekvensene til det digitale bakkenettet for TV. Dette betyr at de som mottar TV-signaler via vanlig antenne må gjøre et nytt kanalsøk den dagen frekvensene legges om på den senderen de mottar signaler fra.

Slik gjør du et kanalsøk: Trykk på knappen for kanalsøk på TV-boksen din. Les mer på https://www.rikstv.no/kundeservice/kanalsok/

Omleggingen av frekvenser fører til kortere brudd i signalene på dagtid mellom kl. 08.30 og 17.00. Hvis du ikke får inn alle TV-kanalene etter at arbeidet er avsluttet må du gjøre et nytt kanalsøk på mottaksutstyret etter kl. 1700.

Omleggingen skjer regionvis og følger denne planen:

 • 12. aug: Kongsberg / Skien
 • 15. aug: Finnmark og Troms
 • 22. aug: Nordland
 • 27. aug: Trøndelag
 • 30. aug: Møre og Romsdal
 • 05. sept: Hordaland, Sogn og Fjordane
 • 12. sept: Rogaland
 • 19. sept: Hedmark, Oppland (hovedsenderne er Jetta, Nordhue, Tron)
 • 26. sept: Buskerud, Hedmark, Oppland (Bangsberget, Kongsvinger, Ringerike, Bagn, Gol)
 • 03. okt: Akershus, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold (Gausta, Gran, TVH, Halden)
 • 10. okt: Aust-Agder, Vest-Agder (Lyngdal, Hovdefjell, Fennefossknipa)
 • 17. okt: Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Vestfold (Greipstad, Kongsberg, Skien)

Status for arbeid på sendestasjoner i det ordinære bakkenettet og i satellittskyggenettet oppdateres løpende her: http://ntv.no/senderstatus/

Trenger du hjelp? Ta kontakt med NRK Publikumsservice på telefon 23 04 70 00 eller send en e-post til info@nrk.no.

Hvorfor gjøres endringene?
Bakgrunnen for omleggingen er at noen av frekvensene som brukes til TV-distribusjon i det digitale bakkenettet skal frigjøres til bruk for mobilt bredbånd. Myndighetene har bestemt at Norge i likhet med en rekke andre europeiske land, skal benytte frekvensene i 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd.

Oppdatert 03.09.2019