Se NRKs TV-kanaler

Omlegging i bakkenettet høsten 2019

Problemer med TV-signalet? Gjør et kanalsøk

Det vil i perioden august til oktober 2019 gjennomføres endringer i bruken av frekvenskanaler i det digitale bakkenettet for TV. Dette betyr at de som mottar TV-signaler via vanlig antenne må gjøre et nytt kanalsøk den dagen frekvensene legges om på den senderen de mottar signaler fra. Slik gjør du et kanalsøk: Trykk på knappen for kanalsøk på TV-boksen din.

Omleggingen av frekvenser medfører kortere brudd i signalene på dagtid mellom kl. 0830 og 1700. Hvis du ikke får inn alle TV-kanalene etter at arbeidet er avsluttet må du gjøre et nytt kanalsøk på mottaksutstyret etter kl. 1700.

Omleggingen skjer regionvis i perioden 12. august til 17. oktober og følger denne planen:

12.aug: Kongsberg / Skien

15.aug: Finnmark og Troms

22.aug: Nordland

27.aug: Trøndelag

30.aug: Møre og Romsdal

05.sept: Hordaland, Sogn og Fjordane

12.sept: Rogaland

19.sept: Hedmark, Oppland (hovedsenderne er Jetta, Nordhue, Tron)

26.sept: Buskerud, Hedmark, Oppland (Bangsberget, Kongsvinger, Ringerike, Bagn, Gol)

03.okt: Akershus, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold (Gausta, Gran, TVH, Halden)

10.okt: Aust-Agder, Vest-Agder (Lyngdal, Hovdefjell, Fennefossknipa)

17.okt: Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Vestfold (Greipstad, Kongsberg, Skien) Status for arbeid på sendestasjoner i det ordinære bakkenettet og i satellittskyggenettet oppdateres løpende her: http://www.ntv.no/senderstatus/

Trenger du hjelp? Ta kontakt med NRK Publikumsservice på telefon 23 04 70 00 eller send en e-post til info@nrk.no.

Hvorfor gjøres endringene?
Bakgrunnen for omleggingen er at noen av frekvensene som brukes til TV-distribusjon i det digitale bakkenettet skal frigjøres til bruk for mobilt bredbånd. Myndighetene har bestemt at Norge i likhet med en rekke andre europeiske land, skal benytte frekvensene i 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd.

Oppdatert 15.08.2019