Hjelp og informasjon

NRKs lisensavdeling avvikles

Kulturdepartementet har informert NRK om at dagens kringkastingsavgift blir erstattet med ny finansieringsordning med virkning fra 01.01.2020. Endringen medfører at NRK lisensavdelinga blir avviklet, men inntil videre krever vi inn lisens som tidligere.

For deg vil dette bety at fra 2020 vil du ikke motta regning på kringkastingsavgift fra oss, men ut 2019 må avgiften betales på vanlig måte. Avgift for første termin er allerede sendt ut med forfall 31.01.2019. Du vil også motta regning fra oss for perioden 01.07.-31.12.2019, med betalingsfrist 31.07.2019. Etter 01.01.2020 vil du ikke motta flere regninger fra oss, så fremt du ikke har ubetalte krav. I 2019 gjelder samme regler som tidligere for betaling av avgiften.

For øvrige spørsmål om fremtidig finansiering av NRK, se: Mediestøttemeldinga.