Hjelp og informasjon

Kan vi betale lisensen med elektronisk faktura/EHF?

Ja, for å få registrert elektronisk faktura/EHF må hvert lisensnummer knyttes mot organisasjonsnummer. Det er viktig at alle lisensnummer det ønskes elektronisk faktura/EHF på opplyses, i tillegg til organisasjonsnummer. Følgende skjema kan benyttes.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan sende faktura per e-post, kun elektronisk faktura/EHF via bank- og regnskapssystem. Dersom deres system ikke er klargjort for dette, ta kontakt med deres bank.