Min profil

Kan jeg slette min bruker for Min profil?
  • Når du er pålogget din bruker, kan du slette denne fra siden «Min profil»
  • Hvis du sletter din brukerprofil, så vil alle opplysninger bli fjernet.
  • Vi kan ikke gjenopprette en slettet profil.
  • Hvis du har slettet din brukerprofil, så kan du opprette en ny med samme e-postadresse
Oppdatert 11.06.2019