NRK TV i utlandet

Hvorfor er ikke NRK TV tilgjengelig utenfor Norge, slik som EUs portabilitetsregler krever?

NRK er ikke en betalt strømmetjeneste. Dermed kan vi velge om vi vil følge de nye EU-reglene eller ikke. Det er vår intensjon å gjøre mest mulig av innholdet tilgjengelig også for nordmenn som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Begrensningene skyldes at rettigheter til sport og annet innhold normalt kjøpes kun for nasjonale områder. I motsetning til strømmetjenester som tar betalt har ikke NRK TV noen tilgangskontroll som identifiserer brukerne som norske. Men finner man en tilfredsstillende måte å verifisere norske brukere på, vil dette kunne bli løst.

Oppdatert 09.06.2019