NRK TV på mobil og nettbrett

Hvordan få lydtekst på iPhone og iPad?

For å kunne få opplest undertekster på innhold hos NRK, må du aktivere skjermleseren VoiceOver i tillegg til å starte avspilling av videoer med undertekst. VoiceOver skrus enkelt på, men kan også like raskt skrus av igjen om du ikke har behov for en skjermleser til daglig.

Det er mulig å få lydtekst i både appen NRK TV og på nettsidene tv.nrk.no. Om du har en telefon eller et nettbrett som ikke har siste iOS-versjon så kan det hende lydtekst ikke vil fungere i appen eller at Innstillinger-valgene ser litt annerledes ut. Forsøk derfor å bruke NRK TV i Safari om dette ikke fungerer i appen. Om du bruker VoiceOver til daglig kan du hoppe over punkt 1 og 3.

  1. Gå til Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet og Snarvei(nederst på denne siden). Her huker du kun av for VoiceOver. Om Lupe også er huket av bør denne haken fjernes. Om mer enn ett valg er huket av kan det være vanskeligere å skru av VoiceOver, og vi anbefaler å lese under «Kort informasjon om skjermleseren VoiceOver» lenger ned.
  2. Dersom du bruker den nedlastede appen NRK TV, altså ikke nettsiden, så må VoiceOver få beskjed om å videreformidle underteksten som tale og/eller punktskrift. Gå til Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet, VoiceOver og Detaljnivå. Langt ned skal Mediebeskrivelser ligge som et valg. Om du skal bruke lydtekst på våre nettsider bør Mediebeskrivelser være skrudd av, men for at dette skal fungere i appen må eksempelvis Tale være valgt.
  3. Under Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet og VoiceOver kan du kontrollere talehastighet, velge stemme og gjøre en rekke andre tilpasninger.
  4. Åpne NRK TV om du har lastet ned appen. Alternativt kan du  åpne Safari eller en annen nettleser, trykke øverst i adressefeltet, skrive inn «tv.nrk.no» og trykke på «Gå»-tasten nederst til høyre på tastaturet.
  5. Velg et program du vil se, kontroller at undertekst er skrudd på og aktiver gjerne fullskjermvisning. Både undertekst- og fullskjermknappen ligger nederst i videobildet. Om ingen av knappene vises, trykk på videobildet for å vise knappene og trykk på pause om du ønsker å forhindre at knappene automatisk skjules.
  6. Når du er klar for å se på videoen, trykk tre ganger på Hjem-knappen(den runde i bunnen av skjermen) eller den høyre sideknappen(iPhone X-modellene) for å aktivere VoiceOver. Om det dukker opp en liten meny med flere valg enn VoiceOver, så har du aktivert flere tilgjengelighetssnarveier. Trykk på Avbryt og les den grunnleggende informasjonen om VoiceOver under denne fremgangsmåten.
  7. Telefonen vil nå begynne å snakke. I starten vil den si «VoiceOver på» og et par ting til før den går i gang med å lese underteksten. Det er mulig å blant annet justere volum, stemme og talehastighet. Dette kan gjøres raskt med egne VoiceOver-bevegelser på skjermen, men du kan også tilpasse dette og mer til ved å gå til enhetens Innstillinger, Generelt, Tilgjengelighet og VoiceOver.

Du kan når som helst skru av VoiceOver på samme måte som du skrudde på skjermleseren, altså trippelklikke på Hjem- knappen eller høyre sidebryter på iPhone X-modellene uten Hjem-knapp.

Kort informasjon om skjermleseren VoiceOver:

Det er viktig å vite at når denne funksjonen er skrudd på, så blir berøringsskjermen helt annerledes å bruke. Det er ikke noe man må forholde seg til om man starter skjermleseren direkte ved å trippelklikke på en fysisk knapp som beskrevet over, men om man ønsker å ha rask tilgang til flere tilgjengelighetssnarveier fra denne snarveien så må man kunne utføre et vanlig trykk på «Slå av VoiceOver»-valget når skjermleseren er skrudd på.

For å trykke på noe på skjermen med VoiceOver aktivert, legger du først fingeren på det du vil trykke på. Dette elementet vil da få en svart ramme rundt seg og talen vil si hva du har trykket på. Om du igjen trykker to ganger raskt etter hverandre med en finger ett eller annet sted på skjermen, så utføres et trykk på samme måte som om du skulle trykket en gang på dette elementet uten VoiceOver aktivert. Slik er det fordi man skal kunne bruke skjermen selv om man ikke ser hva denne viser visuelt.

Oppdatert 27.05.2019

Avspillingsproblemer

Send inn feilmelding