Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan får jeg undertekster på AppleTV 4 og 4K?
  • De aller fleste programmer er tekstet, både norske og utenlandske.  For å slå på undertekster på opptak i AppleTV sveiper du ned på fjernkontrollen etter du har startet et program. Velg undertekst-menyen og deretter «norsk».  Valg om teksting er per i dag ikke mulig i Direkte-TV, og her blir norske programmer hovedsakelig sendt uten teksting.