Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan få teksting på TV?
  • Praktisk talt alle NRK-programmer er tekstet – uansett språk.
  • Ser du ingen teksting, kan tekstingen hentes frem manuelt.
  • Vær oppmerksom på at enkelte fjernkontoller har en hurtigknapp for å slå av/på teksting. Den kan være lett å komme borti uforvarende, og dermed blir tekstingen avslått. Denne knappen er forskjellig på ulike fjernkontroller, men heter ofte Subtitle, Options eller har et bilde av en firkant med en horisontal strek nede.
  • Vil du se teksting av norsk tale, må dette hentes frem.
  • Hvordan teksting hentes frem er avhengig av leverandør.
  1. Velg din leveranør:
Oppdatert 19.07.2019