Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan få teksting på NRK TV på nett og mobil?
  • De aller fleste programmer er tekstet, både norske og utenlandske. På opptak kan du slå av og på teksting med undertekst-knappen nede til høyre etter at du har startet avspilling. Valg om teksting er per i dag ikke mulig i Direkte-TV, og her blir norske programmer hovedsakelig sendt uten teksting.
  • Hvis et program mangler teksting, gi beskjed til NRK Publikumsservice.
  • Ved avspilling av programmer fra tv.nrk.no kan en nå via symbolet for teksting også velge hvorvidt en ønsker å spille av programmet med synstolking eller tegnspråk hvis vi har det tilgjengelig. Funksjonen vil også bli tilgjengelig via NRK TV-applikasjonen, men er foreløpig ikke klar for lansering.
 
Oppdatert 03.06.2019