Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan får jeg undertekster på AppleTV 3?
  • Undertekster på Apple TV er forhåndsinnstilt til å være deaktivert.
  • For å slå på undertekster på et programopptak må du holde nede midt-tasten på AppleTV-kontrollen etter at du startet programmet. Det åpnes da en meny der du kan slå på undertekster (hvis det aktuelle programmet støtter dette). Valg om teksting er per i dag ikke mulig i Direkte-TV, og her blir norske programmer hovedsakelig sendt uten teksting.
  • Hvis et program mangler undertekster, gi beskjed til NRK Publikumsservice.
Oppdatert 24.05.2019