Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan få teksting hos RiksTV?
Alle som ser fjernsyn via det digitale bakkenettet, det gjør de fleste via RiksTV, kan hente inn valget Teksting for hørselshemmede via fjernkontrollen. Har du en dekoderboks gjør du det via denne, har du dekoderen innbygd i apparatet gjør du det via fjernkontrollen til fjernsynsapparatet. Under valget Språk – velg Teksting for hørselshemmede For å kunne se denne underteksten uten å slå den på hver gang du bytter kanal, setter du dette valget til Ja
  1. Gå til Teksting for hørselshemmede hos RiksTV
Oppdatert 27.05.2019