Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan få teksting hos NextGenTel?
  1. Gå til kanalen du ønsker å se på
  2. Trykke på knappen I
  3. Bla til høyre for å komme til Undertekst språk
  4. Se eventuelt brukerveiledning hos Nextgentel
Oppdatert 27.05.2019