Teksting

Hvordan aktivere teksting

Hvordan få teksting hos Get?
  • Dersom du velger dansk som språk i innstillinger vil alltid undertekst for hørselshemmede vises når dette sendes, uten å måtte aktivere dette hver gang.
  1. Trykk EXIT for å få opp hovedmenyen
  2. Velg Innstillinger
  3. Velg Brukeroppsett
  4. Velg Språk
  5. Bla ned til 1. valg undertekst og bla til siden og velg Dansk
  6. Trykk på blå knapp for å lagre
  7. Se eventuelt brukerveiledning hos hos Get