Betaling

Her finner du svar på spørsmål om betaling

Hvor mye skal betales?

For 2019 er kringkastingsavgiften kroner 3.038,56. Dette er inkludert 12 prosent merverdiavgift.

Avgiften deles i to terminer og det halvårlige terminbeløpet er kroner 1.519,28.

Oppdatert 28.06.2019