NRK
Hjelp

Om lisensen

Her finner du svar på generelle spørsmål om lisensen

Hvem skal betale lisens?

Alle som har en TV-mottaker skal betale lisens. Det vil si både de som eier, leier eller låner en TV-mottaker. Du er selv ansvarlig for å melde fra om at du har TV-mottaker i bruk.

Du kan ha flere mottakere på samme lisens så lenge de brukes av deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn som blir forsørget. Andre husstandsmedlemmer som forsørger seg selv skal betale egen lisens dersom de har egen mottaker i bruk. Den som har skattbar inntekt, trygd eller studielån regnes som selvforsørget.

Lisensen gjelder for personen den er registrert på, ikke for adressen.

Oppdatert 31/10/2018